Študentsko delo

Študentje z delom pridobivate praktične izkušnje in nove kompetence.

Obrazci za člane

Za včlanitev dijakov in študentov je potrebna predhodna pridobitev osebnih,bančnih ter komunikacijskih podatkov. Dijaki in študenti, ki želijo članstvo v študentskem servisu izpolnijo Vpisni list. in podpišejo izjavo  osebni podatki za zbiranje in uporabo podatkov. Osebe, ki izobraževanja ne izvajajo redno (izobraževanje odraslih, izredni študentje) morajo na podlagi 8. odstavka 18. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje podati izjavo o nezaposlenosti oz. da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje (niso aktivni iskalci zaposlitve).

Izjava za potrebe priznavanja dohodninske olajšave povezane s starostjo in statusom – oprostitev akontacije dohodnine 
Zakon o dohodnini (ZDoh) v 11. odstavku 127. člena omogoča osebam, ki glede starosti in statusa izpolnjujejo pogoje po 113. členu, da se v primeru zaslužka, če posamezen prejemek ne presega 400,00 eur akontacija dohodnine ne izračuna in ne plača.
Dogovor med delodajalcem in članom

Pogodba definira vrsto, količino, kakovost in vrednost izvajanja začasnega oz. občasnega dela.
  

Izjava v primeru reševanja spora z delodajalcem

Izjava je namenjena članom v primeru nastanka spora z delodajalcem, predvsem takrat, ko potrebujejo pomoč posredovanja študentskega servisa pri izterjavi polnega plačila zaslužka oz. evidentiranju zaslužka.
Izpolni ga član servisa ob pomoči referenta za posredovanje dela, obrazcu priloži kopije dokazil, ki dokazujejo trditve oz. delovne dokumentacije s katero se dokazuje navedena dejstva.

Naša spletna stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, »kliknite shrani« in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne strani, lahko pa si ogledate nastavitve piškotkov.

Več o piškotkih