Študentsko delo

Študentje z delom pridobivate praktične izkušnje in nove kompetence.

Pogoji za opravljanje študentskega dela

Študentsko delo lahko opravljajo osebe:


  • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let; status osnovnošolcem dodelimo na podlagi spričevala o zaključeni osnovni šoli in potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto. Ločimo vpis v študentski servis in možnost dela preko študentskega servisa. Včlanijo se lahko tudi osnovnošolci pred 15 letom in pred končanjem osnovne šole, vendar ne morejo delati preko napotnice in pregledovati prostih del,
  • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Poleg slednjih lahko delo opravljajo še:


  • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji. V primeru, da prihajaš iz držav članic EU, potrebuješ poleg osebnega dokumenta, številke slovenskega transakcijskega računa in slovenske davčne številke še dokazilo o statusu študenta v Sloveniji.
  • izredni študenti, ki so po statusu izenačeni z rednimi študenti in lahko delajo prek študentskega servisa,
  • slovenski državljani, ki študirajo na univerzah v tujini, lahko delajo preko napotnice. Dokazilo o statusu je v tem primeru potrdilo o vpisu na tuji šoli ali fakulteti.

Naša spletna stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, »kliknite shrani« in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne strani, lahko pa si ogledate nastavitve piškotkov.

Več o piškotkih