Študentsko delo

Študentje z delom pridobivate praktične izkušnje in nove kompetence.

Izračun pokojninske dobe od opravljenega študentskega dela

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) (Uradni list RS št. 95, dne 29.12.2014) se prizna 1 mesec pokojninske dobe za vsakih doseženih 60 % povprečne mesečne bruto plače v letu 2018. Pri izračunu se upošteva zadnji javno objavljen podatek povprečne mesečne plače. Izračun je zgolj informativne narave.

Točen izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih je mogoče na katerikoli območni enoti zavoda v času uradnih ur. Izpis informacije zavod izda tudi na pisno zahtevo posameznega zavarovanca, ki jo lahko posreduje bodisi po pošti bodisi po elektronski poti.

Vloga za izpis je sledeča: ZPIZ_Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanje za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2.pdf.

Tabela (interaktivna tabela, kjer se lahko vpiše bruto znesek na napotnici ali izplačilo študentu):


Glede na odločbo 5. odstavka 130. člena ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij oziroma v primeru študentov in dijakov, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, prejemkov prejetih iz tega naslova, ki jih je prejel zavarovanec iz 18. člena ZPIZ-2. Iz tega izhaja, da se trajanje zavarovalne dobe ugotavlja za nazaj - v tekočem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto.
Nakazilo študentu 3000
Bruto znesek na napotnici
Pokojninska doba  mesecev
 dni

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim