Študentsko delo

Študentje z delom pridobivate praktične izkušnje in nove kompetence.

Letna obdavčitev neto zaslužkov dijaka/študenta v letu 2018

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima glede študentskega dela v letu 2018 spremenjene zneske olajšav v dobro dijaka oz. študenta in nespremenjeno dohodninsko lestvico. Pomembno! Del zaslužka dijaka ali študenta v višini 15,5% v njegovem imenu koncesionar pri izvedbi izplačila zaslužka z odtegljajem odvede v korist PIZ, zato je potrebno ločiti: bruto znesek zaslužka (znesek na napotnici), odtegljaj PIZ 15,5% od bruto zneska zaslužka, neto zaslužek (neto znesek, izplačilo), odtegljaj morebitne akontacije dohodnine (od neto zaslužka) in dejansko nakazilo na transakcijski račun.

Izračuni temeljijo na neto zneskih zaslužkov, saj prispevek za PIZ ni obdavčen prihodek – ni vključen v davčno osnovo.

Olajšave:

Priznana je POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA v višini 3.302,70  eur (v 2017: 2.477,03 eur), kar v praksi (preračunano: olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčen zaslužek preko študentskega servisa v višini 3.746,02 eur (4.433,16 eur bruto). Pogoj za koriščenje te olajšave je status študenta/dijaka in starost do 26 let oz. izpolnjevanje določenih pogojev po 113. čl. Zdoh-2.

Vsem, ki ne želijo, da bi jih starši uveljavljali kot vzdrževane družinske člane, bo priznana tudi SPLOŠNA OLAJŠAVA, kar v praksi (preračunano: olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčene zneske zaslužka v višini:
  • najmanj 3.302,70 eur (pri skupnem letnem zaslužku nad 11.252,72 eur neto oz. 13.316,83 eur bruto)
  • od 6.519,82 eur do 3.302,70 eur (pri zaslužku med 9.435,59 eur neto in 11.252,72 eur neto) in
  • 6.519,82  eur (pri skupnem letnem zaslužku pod 9.435,58 eur neto oz. 11.166,37 eur bruto).

Za večino članov je v primeru uveljavljanja obeh, POSEBNE OSEBNE OLAJŠAVE in SPLOŠNE OLAJŠAVE ter priznanih 10% NORMIRANIH STROŠKOV prag neobdavčenih neto zaslužkov 10.002,53 eur (zaslužek 11.837,31 eur bruto). 

Tako boste lahko v letu 2018 neobdavčeno zaslužili neto zneske:


  • vzdrževani družinski člani s statusom 3.746,02 eur (4.433,16 eur bruto),

Pri preseganju navedenega zneska znaša dohodnina le 14,106% do skupnega letnega zaslužka 12.844,05 neto (15.200,06 bruto).

  • nevzdrževani družinski člani s statusom 10.002,53  eur (11.837,31 eur bruto),
Pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja po preračunani stopnji 14,106%, do skupnega letnega zaslužka 9.435,58 eur neto (11.166,37 eur bruto).

  • nevzdrževani družinski člani brez statusa 7.394,96 eur (8.751,43 eur bruto).
Pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja po preračunani stopnji 14,106%, do skupnega letnega zaslužka 9.435,58 eur neto (11.166,37 eur bruto).
V vseh treh primerih preseganja neobdavčenih zneskov nastaja davčna osnova, ki je glede na višino obdavčena s progresivnimi davčnimi stopnjami 16%, 27%, 34%, 39% ter 50%.

Dohodnina pri tekočih izplačilih:


Vsako izplačilo, ki bo v enkratnem znesku višje od 400,00 eur, bo obdavčeno s 25% akontacije dohodnine. Izplačilo ni mesečno omejeno.Naša spletna stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, »kliknite shrani« in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne strani, lahko pa si ogledate nastavitve piškotkov.

Več o piškotkih