Razvoj kadrov

Izboljšajte usposobljenost zaposlenih

Človek je s svojim znanjem, vedenjem in potencialom ključni faktor uspeha vsakega podjetja. Kako izboljšati usposobljenost zaposlenih postaja vse večji izziv vodij, strokovnih služb in vseh, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih.

V Agenciji M servis uporabljamo »6-stopenjski« standard izvajanja treningov in delavnic.

Treningi in delavnice, ki smo jih razvili, temeljijo na prepričanju in izkušnjah, da lahko  z razvojem in spreminjanjem samih sebe, s sprejemanjem odgovornosti za lasten razvoj ter z motivacijo, da iz pomanjkljivosti naredite najboljše možno, postanete  aktivni udeleženci v svetu izjemnih priložnosti.

Vseživljenjsko učenje v vseh generacijah postaja eno izmed najpomembnejših vodil gospodarske rasti in družbenega razvoja ter bistveno vpliva na kvaliteto življenja in osebnega zadovoljstva.


V kolikor želite več podrobnosti o posameznih delavnicah, nas kontaktirajte s pomočjo spodnjega obrazca.Treningi in delavnice graf

Podrobnejše informacije o treningih in delavnicah

Kaj pomeni biti uspešen vodja v 21. stoletju? Vprašanje, ki si ga zastavlja veliko vodij, ki se vsak dan dokazujejo na različnih trgih in organizacijah. Uspešen vodja je tisti, ki z ljudmi, informacijami in časom, ki jih ima na razpolago, postavi in uresniči prave cilje. V tem procesu je zelo pomembno, da vodja deluje motivacijsko, organizirano, navdušujoče do zaposlenih, da dobro pozna sebe in svoje vire moči, da poseduje visoko mero čustvene inteligence, ki se odraža z visoko empatijo, razumevanjem, zaupanjem do zaposlenih ter v primeru ovir, dilem in strahov, zaposlenim zna ponuditi podporo in pomoč. Uspešen vodja je tisti, ki je zgradil »Hišo«, kjer se zaposleni čutijo varni in obenem motivirani za doseganje ciljev, razvoj in soočanje s spremembami.

image

POTEK TRENINGOV IN DELAVNIC

Udeležencem izkušeni predavatelji predajajo znanja iz prakse na področju sodobnega vodenja, organizacije, postavljanja ciljev in motiviranja zaposlenih.

Način dela na posameznih delavnicah in treningih je interaktiven. Uporabljamo avdio-vizualne tehnike »BRAIN FRIENDLY LEARNING« pristop, kar omogoča udeležencem lažje učenje novosti in preslikavo naučenega v realno delovno okolje.

Vsaka delavnica in trening je prilagojen timu in skupini ter ciljem, ki si je zastavilo podjetje. 

Posamezen program delavnice ali treninga traja od 6 do 24 šolskih ur, ki jih izvajamo v dogovoru z naročnikom znotraj ali zunaj podjetja ali organizacije.

IZVAJALI SMO

 • Šola vodenja
 • Ciljno vodenje
 • Veščine učinkovitega doseganja zavzetosti zaposlenih
 • Krepitev uspešnosti na delovnem mestu s pomočjo 5S
 • Vpliv učenja in razvijanja čustvene inteligence na učinkovitost zaposlenih in uspešnost podjetjavodenje1 72 vodenje2 72 vodenje3 72 vodenje4 72
V današnjem hitrem in tekmovalnem okolju se ljudje in organizacije čedalje pogosteje soočajo s časovnimi pritiski in iskanju možnosti za boljšo organiziranost, učinkovitost ter vzdrževanjem stresa pod nadzorom.

Kot posledica načina življenja tudi odnosi med posamezniki in sodelavci postajajo kompleksnejši kot kdaj koli prej. V vsakdanjih situacijah lahko naletimo na odzive, predloge ali način dela sodelavcev, ki so za nas povsem nerazumljivi in nesprejemljivi. Težko je razumeti nenavadne odzive, ki v sodelavcih sprožajo napetost, nemir, slabo voljo, jezo, ogorčenost,… Če poznamo njihov kognitivno-vedenjski okvir lahko njihovo vedenje lažje razumemo in se nanj učinkoviteje odzovemo. Dobri odnosi v kolektivu so ključnega pomena za uspešno poslovanje.

Osebni razvoj  grafika

POTEK DELAVNIC IN TRENINGOV

Trenutne razmere zahtevajo vseživljenjsko učenje in razvoj kompetenc, ki so povezane z osebnim razvojem. Naši treningi in delavnice so namenjeni razvoju veščin, spretnosti in vedenj, ki pomagajo pri soočenju z izzivi, ki nam jih prinaša sodoben način življenja.

Udeležencem posredujemo najsodobnejša vedenja o področju osebne organizacije in učinkovitosti. S primeri iz prakse se razčleni situacije, ki jih doživljamo pri vsakodnevnem delu. 
 
Način dela na posameznih delavnicah in treningih je interaktiven. Uporabljamo avdio-vizualne tehnike »BRAIN FRIENDLY LEARNING« pristop, kar omogoča udeležencem lažje učenje novosti in preslikavo naučenega v realno delovno okolje.

Vsaka delavnica in trening je prilagojen timu in skupini ter ciljem, ki si je zastavilo podjetje.

Posamezen program delavnice ali treninga traja od 6 do 18 šolskih ur, ki jih izvajamo v dogovoru z naročnikom znotraj ali zunaj podjetja ali organizacije.

IZVAJALI SMO

 • Osebni in karierni razvoj zaposlenih
 • Prepoznavanje lastnih osebnih in motivacijskih vrednost
 • Učinkoviti na delovnem mestu
 • Obvladovanje težavni si

osebni4 72 osebni2 72 osebni3 72 osebni4 72

Na delovnem mestu preživimo veliko svojega časa. Z istimi sodelavci in poslovnimi partnerji se srečujemo iz dneva v dan. Pomembno je, da se vsi v kolektivu zavedamo pomena dobre in odprte komunikacije, saj en sodelavec z enim stavkom lahko poruši pozitivno razpoloženje za ves dan. Za učinkovito komunikacijo je ključno prepoznavanje raznolikih dejavnikov, ki vplivajo na udeležence komunikacije.

Komunikacija grafika

POTEK DELAVNIC IN TRENINGOV

Na delavnicah in treningih se udeleženkam in udeležencem predstavi pomen razumevanja in uporabe učinkovite komunikacije za doseganje zastavljenih ciljev na različnih ravneh – osebnem, skupinskem in sistemskem.

Način dela na posameznih delavnicah in treningih je interaktiven. Uporabljamo avdio-vizualne tehnike »BRAIN FRIENDLY LEARNING« pristop, kar omogoča udeležencem lažje učenje novosti in preslikavo naučenega v realno delovno okolje.

Vsaka delavnica in trening je prilagojen timu in skupini ter ciljem, ki si je zastavilo podjetje.
  
Posamezen program delavnice ali treninga traja od 6 do 18 šolskih ur, ki jih izvajamo v dogovoru z naročnikom znotraj ali zunaj podjetja ali organizacije.

IZVAJALI SMO

 • Odličnost v poslovni komunikaciji
 • Kako komunicirati z različnimi tipi sodelavcev
 • Veščine učinkovitega reševanja konfliktov
 • Jezikovni vzorci prepričevanja
 • Asertivna komunikacija

komunikacija1 72 komunikacija2 72 komunikacija3 72 komunikacija5 72

Komunikacija

Delavnice in treninge na področju timskega dela izvajamo na podlagi predhodne analize timskih vlog (po metodi dr. Mereditha Belbina) vseh udeležencev. S pomočjo teorije timskih vlog bolje razumemo in spoštujemo različen prispevek svojih sodelavcev in nas samih pri uspehu.

KAKO SESTAVIMO UČINKOVIT TIM?
Vodja tima ima izjemno pomembno vlogo, ko sestavljamo tim ali je ta že sestavljen. Vodja mora razviti bogato, proti cilju usmerjeno komunikacijo. To lahko naredi le tako, da vključi celoten tim in ugotovi, kakšno je njegovo mnenje. Skrivnost pri tem je, da vzpostavi tekmovalnost med zamislimi in sodelovanje med ljudmi. Naslednje pravilo je, da preveri tako nevarnosti kot priložnosti. Člani tima v komunikaciji skupaj podrobno ovrednotijo vsako posamezno možnost in prispevajo svoje izkušnje. Ko tim oceni tveganje v primerjavi s koristmi, postane odločitev jasna, ker je dosežena s profesionalnim, timskim načinom razmišljanja.

timsko delo  grafika

POTEK DELAVNIC IN TRENINGOV

Način dela na posameznih delavnicah in treningih je interaktiven. Uporabljamo avdio-vizualne tehnike »BRAIN FRIENDLY LEARNING« pristop, kar omogoča udeležencem lažje učenje novosti in preslikavo naučenega v realno delovno okolje.

Vsaka delavnica in trening je prilagojen timu in skupini ter ciljem, ki si je zastavilo podjetje.

Posamezen program delavnice ali treninga traja od 6 do 18 šolskih ur, ki jih izvajamo v dogovoru z naročnikom znotraj ali zunaj podjetja ali organizacije.

IZVAJALI SMO

 • Spodbujanje timskega dela in sodelovanja
 • Reševanje konfliktov v timu


timsko 72 timsko2 72 timsko3 72 timsko4 72


Timsko delo
Sodobna kadrovska služba ima strateško vlogo v podjetju. Ima kompetence in orodja za zadovoljevanje potreb zaposlenih, da se le ti v podjetju počutijo dobro, varno in so zavzeti za delo, ki ga opravljajo. Kadrovsko akademijo smo oblikovali kot pomoč vsem tistim, ki opravljajo naloge kadrovikov v podjetjih. Usposabljanje zajema sodobna znanja s področja kadrovske dejavnosti.

Akademija  grafika


POTEK USPOSABLJANJA

Kadrovska akademija poteka v 5 modulih v skupnem obsegu 25 šolskih ur. Izvajajo jo izkušeni kadrovski strokovnjaki, ki imajo na področju kadrovske administracije in kadrovanja več letne izkušnje.

 • 1. modul – Vloge in kompetence sodobne kadrovske službe v podjetju, iskanje primernega kadra in vodenje selekcijskih postopkov
 • 2. modul – Zaposlovanje novih sodelavcev in vodenje kadrovskih evidenc
 • 3. modul – Vodenje kadrovskih postopkov v specifičnih primerih (odpuščanje, invalidski postopki, disciplinski postopki) in seznanitev z obveznimi in zaželenimi splošnimi akti in pravilniki
 • 4. modul – Nagrajevanje, plačni sistemi in obračun plače
 • 5. modul - Izvajanje aktivnosti na področju razvoja kadrov (razvojni pogovori, plan izobraževanja in usposabljanja, sistemi nagrajevanja)
akademija2 72
akademija1 72
  akademija3 72 
vodenje4 72

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim