O družbi

Politika zasebnosti

Agencija M servis d.o.o. je ena izmed vodilnih kadrovskih agencij tako na področju posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente kot tudi na področju posredovanja dela delavcev drugemu uporabniku, področju izvajanja storitev iskanja in selekcije kadrov, drugih kadrovskih storitev na trgu dela ter dodatnih poslovnih storitev.

Za namen izvajanja dejavnosti družba zbira nekatere osebne podatke, jih obdeluje in hrani na podlagi delovne in finančne zakonodaje, hkrati pa za namen operativnega kontakta in namen posredovanja dela zbira o tudi dodatne osebne podatke, zgolj na podlagi osebne privolitve posameznika.

Agencija M servis d.o.o. je pri izvajanju svojega poslanstva že pred sprejetjem in uveljavitvijo Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov skrbela za brezhibno spoštovanje ZVOP-1, kar je po lastnem naročilu preverila renomirana družba s področja varovanja osebnih podatkov (Odvetniška družba Pirc Musar) konec poslovnega leta 2015, prav tako pa ima družba v načrtu vključevanje v mehanizme Informacijskega pooblaščenca s ciljem zunanje, neodvisne preverbe izvajanja politike zasebnosti in s ciljem pridobitve certifikata o polnem in brezhibnem izpolnjevanju GPRD obveznosti upravljavca.

V namen skladnosti izvajanja dejavnosti in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov je družba predpisala način vodenja in upravljanja osebnih podatkov z politiko zasebnosti, ki ureja zbiranje, nadaljnjo hrambo, procesno obdelavo in izbris osebnih podatkov ter omogoča izvajanje uredbenih pravic posameznikov .

Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Agencija M servis d.o.o.
Slovenski trg 8
4000 Kranj
Telefon: 04 20 20 440
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Anita Brovč 
Telefon: 04 20 20 446
E-mail:
data protection m servis

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Agencija M servis d.o.o. zbira, obdeluje in arhivira osebne podatke na podlagi delovnopravne zakonodaje, finančne zakonodaje ter posamičnih drugih zakonov. Nekatere dodatne podatke, ki imajo naravo operativnih podatkov zbiramo, obdelujemo in arhiviramo zgolj na podlagi podane osebne privolitve z možnostjo uveljavljanja pravic posameznika (vpogled, preklic soglasja, izbris itd).
Pri podaji osebnega soglasja je izrecno zapisan operativni namen uporabe podatka ter zapis soglasja z besedami, ki so posamezniku razumljive.

Osebni podatki po dejavnostih

Upravljalec pri izvajanju dejavnosti posredovanja občasnih in začasnih del za dijake in študente pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke delojemalcev (dijakov in študentov) ter delodajalcev (naročnikov). Bazi nazivamo »Evidenca dijakov in študentov« ter »Evidenca kupcev«
Upravljalec pri izvajanju dejavnosti iskanja in selekcije kadrov pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke kandidatov, bodočih delojemalcev (posamezniki, ki kandidirajo za določeno prosto delovno mesto) ter naročnikov (partnerji z naročilom kadrovskega profila). Bazo osebnih podatkov nazivamo »Evidenca iskalcev zaposlitev« ter »Evidenca kupcev«

Upravljalec pri izvajanju dejavnosti iskanja in selekcije kadrov iz tretjih držav pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke kandidatov, bodočih delojemalcev (posamezniki, ki kandidirajo za določeno prosto delovno mesto in so rezidenti tretjih držav) ter naročnikov (partnerji z naročilom kadrovskega profila), bazo osebnih podatkov nazivamo »Evidenca iskalcev zaposlitev iz tujine« ter »Evidenca kupcev«
Upravljalec pri izvajanju dejavnosti posredovanja dela delavcev drugemu uporabniku pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke delojemalcev (posamezniki napoteni na delo k drugemu delodajalcu) ter uporabnikov dela delavcev (naročnikov, dejanskih delodajalcev), bazo osebnih podatkov nazivamo »Evidenca zaposlenih oseb« ter »Evidenca kupcev«
Upravljalec pri izvajanju poslovnih kadrovskih storitev pri naročniku (outsourcing) lahko nastopa kot pogodbeni obdelovalec podatkov, v tem primeru se projektno tvori nova baza osebnih podatkov, ki jo nazivamo »Projektna evidenca zaposlenih oseb« ter za naročnike »Evidenca kupcev«
Upravljalec ima za namen izvajanja naštetih dejavnosti ter drugih poslovnih dejavnosti, ki nimajo evidentiranih, obdelovanih in hranjenih osebnih podatkov svoje zaposlene osebe, ki jih vodi v bazi »Evidenca zaposlenih oseb na delu pri AMS« ter dijake in študente, ki delo opravljajo pri upravljalcu podatkov in se jih vodi v bazi imenovani " Evidenca dijakov in študentov na delu pri AMS«.
»Evidenca kupcev« vsebuje poslovne podatke gospodarskih subjektov, med katerimi pa lahko zasledimo tudi podatek, ki ima lastnost osebnega podatka, ki se ga vodi v tej evidenci. 

Osebni podatki za komercialne vsebine

Komercialne vsebine se lahko distribuirajo med posamezniki, ki so podali osebno soglasje za pridobivanje teh vsebin. Komercialne vsebine namenjene naročnikom pa se zaradi dileme ali posedujemo osebni podatek ali poslovni podatek distribuirajo z možnostjo odjave na distribucijo komercialnih vsebin – s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Osebni podatki obiska spletne strani

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani, katere obiščete. Spletna mesta piškotke shranijo v individualne naprave uporabnikov, s katerimi dostopate do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so pomembni za zagotavljanje obiskovalcu prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim obiskovalcem in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani
Zunanje spletne strani www.mservis.si

Lastni piškotki

naziv piškotka        trajanje        opis
landing                   (1 leto)          Shrani si uporabnikovo pristajalno stran
user_resolution    (12.12.2023) Shrani si uporabnikovo resolucijo
mservis                 (trajanje seje) Funkcionalni piškotek
devicePopup         (1 mesec)      Beleženje prikazanih bannerjev
mobile_remember_login (1 mesec) Shranjevanje piškotka za samodejno prijavo

Ostali piškotki

naziv piškotka      trajanje            opis
csrftoken               (1 mesec)        Piškotek za preprečevanje CSRF napadov
_ga                         (1 leto)             Google Analytics piškotek
NID                         (2 leti)              Googlov piškotek
fr                             (1 mesec)        Facebookov piškotek

Notranja personalizirana spletna stran www.mservis.si
naziv piškotka           trajanje               opis

aspsessionid            (trajanje seje)       Identifikator seje uporabnika
formStamp                (trajanje seje)       Funkcionalni piškotek 

Priglasitev osebnega soglasja je podana z nadaljnjo uporabo spletnega mesta www.mservis.si, s tem se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.
V kolikor takšnega soglasja ne podajate vas prosimo, da nemudoma zapustite spletno mesto www.mservis.si in si piškotke odstranite iz vaše IT opreme ali da z uporabo nadaljujete po tem, ko ste piškotke blokirali in izbrisali.

Upravljanje ali brisanje piškotkov oz. če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Upravljanje in brisanje piškotkov 
Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:

Osebno soglasje

Osebno soglasje ste posamezniki podali za osebne podatke, katere Agencija M servis d.o.o. ne zbira na predpisani zakonski podlagi ampak na podlagi vaše osebne privolitve za namene operativne komunikacije, vašega interesa po beleženju delovnih izkušenj in drugih podatkov, za katere želite, da jih imamo in z njimi upravljamo.

Pravice posameznikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate posamezniki, naši komitenti, pravico do dostopa zbirke vaših osebnih podatkov, pravico do popravka zbirke osebnih podatkov, pravico do odpovedi že podanega osebnega soglasja za uporabo določenih podatkov, pravico do zahtevka po omejitvi obdelave osebnih podatkov, pravico do izbrisa (»pozabe«) osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico do ugovora. 

Pravice uveljavljate praviloma prek medija, s katerim ste podali osebno soglasje za uporabo vaših podatkov, največkrat osebno in pisno v lokalni poslovalnici Agencije M servis d.o.o. Pravice lahko uveljavljate tudi elektronsko prek personalizirane spletne strani oz. portala e-poslovalnica, do katerega dostopite na spletni strani www.mservis.si.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij pa se lahko enostavno obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: 

data protection m servis

Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Čas hrambe osebnih podatkov

Agencija M servis hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za podani namen zbiranja osebnih podatkov. Osebne podatke zbrane in/ali obdelane na podlagi zakona hrani do preteka zakonskega roka, ki je na podlagi zakona predpisan za hrambo osebnega podatka. Osebne podatke zbrane na podlagi osebne privolitve hrani upravljalec do preteka namena, za katerega je bil posamezni osebni podatek predan z varnostno dobo zakasnitve (možnost ponovne uporabe enega leta).
Osebni podatki in namen njihove obdelave

Pravice posameznikov

Pravice posameznikov in obveznost upravljalca osebnih podatkov

Agencija M servis d.o.o. je ena izmed vodilnih kadrovskih agencij tako na področju posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente kot tudi na področju posredovanja dela delavcev drugemu uporabniku, področju izvajanja storitev iskanja in selekcije kadrov, drugih kadrovskih storitev na trgu dela ter dodatnih poslovnih storitev.

Za namen izvajanja dejavnosti družba zbira nekatere osebne podatke, jih obdeluje in hrani na podlagi predpisov delovne in finančne zakonodaje, hkrati pa za namen operativnega kontakta, namen posredovanja dela in obveščanja zbira tudi dodatne osebne podatke, zgolj na podlagi osebne privolitve posameznika.


Vaše pravice


V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa zbirke vaših osebnih podatkov, pravico do popravka zbirke osebnih podatkov, pravico do odpovedi že podanega osebnega soglasja za uporabo določenih podatkov, pravico do zahtevka po omejitvi obdelave osebnih podatkov, pravico do izbrisa (»pozabe«) osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico do ugovora. 

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: 

data protection m servis


 Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Operativno se vaše pravice v odnosu do upravljalca izrazijo kot zahteve:

Želim in naročam dostop do zbirke mojih osebnih podatkov
Želim in naročam popravek enega od osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
Želim umakniti podano soglasje o uporabi in hranjenju osebnih podatkov
Želim omejiti obdelavo mojih osebnih podatkov
Želim in naročam trajen izbris mojih osebnih podatkov
Želim prenesti moje osebne podatke drugemu upravljalcu osebnih podatkov
Želim podati ugovor za zavarovanje pravic po varstvu osebnih podatkov  
Želim umakniti podano soglasje o prejemanju komercialnih vsebin

Pravica do pritožbe

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite:

1. Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov
Anita Brovč, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Agencija M servis d.o.o., Slovenski trg 8, 4000 Kranj, telefon: 04 20 20 446, faks: 04 20 20 444, e-pošta: 

data protection m servis

2. Pristojnemu državnemu organu 
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, spletna stran: https://www.ip-rs.si/, e-pošta: #EM#67712c6a74456f77257b79257f64#EM#).

 

Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Agencija M servis d.o.o.
Slovenski trg 8
4000 Kranj
Telefon: 04 20 20 440

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Anita Brovč 
Telefon: 04 20 20 446
E-mail: 

data protection m servis
Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim