Iskanje in izbor kadra

Testiranje, analiza potencialov in kompetenc

S testiranjem se poveča zanesljivost ocene kandidatov ter pomembno zmanjša možnost strateške napake pri izbiri.

Preko rezultatov testiranja dobi naročnik napotke za vodenje in usmerjanje izbranega kandidata - prilagojen proces vodenja, motiviranja, spodbujanja (možnost coachinga za izbrano osebo in/ali vodjo, da bo nov sodelavec kar najbolj učinkovit in se dobro vklopil v kolektiv). 

S kandidati opravimo testiranja, s katerimi:

  • ocenimo osebnostne lastnosti in potencialno vlogo v timu,
  • preverimo njihovo poklicno usmerjenost,
  • preverimo njihovo ustreznost za prevzem določene vloge v kolektivu (ujemanje med delovnim mestom in kandidatom) ter s tem zmanjšamo možnost napake pri izboru.

Ustreznost kandidatov preverjamo tudi s pomočjo drugih testiranj, preverjanj ter ocenjevalnih tehnik prilagojenih konkretnemu naročniku, saj s tem kar najbolj minimaliziramo napake pri izboru. V praksi se kot najbolj učinkovite izkazujejo naslednje:

  • simulacije poslovnih situacij, 
  • naloge, vezane na konkretno delo, 
  • usmerjeni »vedenjski« intervjuji - individualni, skupinski,
  • različni vprašalniki in testi - preverjanje znanja tujih jezikov, strokovnega znanja, idr.

Za celovito oceno ključne vloge v podjetju pa se podjetja odločajo za ocenjevanje kandidatov s pomočjo metode t.i. Ocenjevalnega centra oz. Assessment centra.


Testiranje, analiza potencialov in kompetenc

Vrste testov

Glede na potrebe podjetja ter zahtevnost pozicije, ki jo bo kandidat zasedel uporabljamo pri svojem delu različen nabor testov in vprašalnikov, ki merijo:
Tovrstni testi merijo osebnostne lastnosti, ki so povezane z opravljanjem dela oziroma vloge v podjetju/organizaciji. Na podlagi rezultatov lahko izberemo kandidata, ki bo s svojimi osebnostnimi značilnostmi najprimernejši za opravljanje določenega dela in se bo lahko najuspešneje vključil v organizacijo.
Profil timskih vlog pokaže, katere so posameznikove najbolj izrazite vloge znotraj tima, na podlagi katerih lahko presodimo, kako uspešno bo kandidat deloval v timu. Prav tako nam analiza pokaže, kakšne so posameznikove lastnosti, ki so ključnega pomena pri ugotavljanju uspešnosti in primernosti za različne delovne naloge.
Testi sposobnosti merijo lastnosti, ki spadajo med prve pogoje za opravljanje določenih del in nalog. Delimo jih na teste za preverjanje fizičnih sposobnosti, s katerimi se preverijo fizične sposobnosti za opravljanje določenega dela ter teste za preverjanje kognitivnih sposobnosti (mentalne teste), s katerimi se ugotavljajo splošna inteligenca, nadarjenost, sposobnost besednega izražanja, verbalno razumevanje, numerične sposobnosti, sposobnost prostorskega zaznavanja, zmožnost abstraktnega mišljenja ipd.
Analiza rezultatov pokaže posameznikove interese, želje in sposobnosti, s katerimi ugotovimo, katera so najprimernejša področja dela in delovna mesta na katerih bo kandidat uspešen in zadovoljen. Poleg tega pa je na podlagi rezultatov teh testov mogoče sklepati, ali bo organizacija lahko omogočila uveljavitev interesov posameznika. 
Vrednote usmerjajo posameznikove interese in vedenje, zato predstavljajo pomemben del posameznikove osebnosti. S testom ugotavljamo, katere vrednote so za posameznika najpomembnejše oz. katerim vrednotam pripisuje največ pozornosti ter kaj ga pri delu motivira.

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim